Obchodní podmínky - Individuální konzultační a poradenská činnost

1.1 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, ve které jsou smluvními stranami spotřebitel (zákazník) na straně jedné a dodavatel zboží či poskytovatel služeb (podnikatel) na straně druhé.

1.2 UZAVŘENÍ SMLOUVY Zákazník s poskytovatelem služby dohodne termín návštěvy ústně nebo písemně (email, sms), termíny jsou považovány za závazné a jejich změna či rušení se řídí dobrými mravy.

2) CENA A ÚHRADA CENY PRODUKTŮ

2.1 VÝŠE CENY PRODUKTŮ Výše ceny služeb je určena ceníkem zveřejněným na stránkách www.janadockalova.com platným ke dni přijetí nabídky zákazníkem.

2.2 DEN A ZPŮSOB ÚHRADY, STORNO

Platbu za poskytované služby je možno provést bankovním převodem na účet nebo hotově, vždy na začátku setkání. Služba se považuje za splněnou, když:

1) klient přijde a absolvuje dohodnutou službu v dohodnutém rozsahu a čase.

2) klient se nedostaví, či neomluví méně jak 24 hodin před termínem – v tomto případě je účtováno storno ve výši 50% ceny objednané služby

3) Včasná omluva je telefonická či písemná (sms, email): – bez storna – doručená více, než 24 hod. před objednaným termínem

3) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 PLATNOST A ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.8.2019 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele uzavřené od 14.8.2019.

3.2 JAZYK KOMUNIKACE

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb můžu dle potřeb zákazníka používat český či anglický jazyk.

3.3 SOUHLAS A VÁZANOST ZÁKAZNÍKA TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Zákazník svou první návštěvou potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

Děkuji za pochopení a budu se těšit na setkání