Individuální terapie

 * Zjištování příčin fyzických nebo psychických problémů, úrovní vztahů, stresů, strachů a dalších faktorů, které z minulosti vyústily v současný stav

* Odblokování příčin potíží pomocí celostního přístupu

* Harmonizace těla i duše

* Aplikace tělových svící (odstranění zánětů, uvolnění energetických blokád, spuštění samoléčebného procesu). Více informací o svících v sekci Terapie -  Tělové svíce.

  *      *       *      *      *

Některé z metod, které používám:

Dialog-  Terapeut a  klient jsou partneři.  Rozhovor vedený v partnerském a  přátelském duchu za účelem zjištění potíží a příčin vedoucí k uvědomění si současné stavu a současné životní situace.

Auditing -mezi hlavní metody v psychosomatické terapii je schopnost aktivního naslouchání. Jde také zároveň o vnímání skrytého obsahu a konkrétních slov.

Voice - dialog - práce s podosobnostmi.

Technika „prázdné židle” - Při této technice je  židle místo, kam je směřováno klientovo vyjádření, a to buď formou monologu (klient sedí na své židli a mluví k židli prázdné), nebo dialogu (klient si přesedává a hovoří i za cílovou osobu či věc). Právě dialog často dovede klienta na emoční rovinu, takže když v roli cílové osoby či věci hovoří o zranění, vzteku, strachu či znechucení, zároveň si to uvědomuje a může na to reagovat. Terapeutickým doprovodem si klient prožije a zpracuje vzniklé situační emoce. 

Rodinné konstelace-  terapie rodinnou realitou

Další moderní techniky praktické psychologie