Osobní rozvoj

Objevování nových cest ve Vašem životě. Co byste chtěli dělat, co Vás baví? Jakým výzvám, překážkám čelíte? Jak dosáhnout úspěchu? Jak se můžete harmonicky posunout dále ve všech oblastech Vašeho života?

Tak jak se terapie zaměřuje spíše na minulost, osobní rozvoj začíná v přítomném okamžiku a pokračuje do budoucna.

Pomocí individuálního přístupu nebo skupinovém na interaktivních přednáškách/kurzech.

___________________________________________________________________________

Firemní kurzy

Organizace "teambuildingových akcí" s cílem zvýšení motivace, loajality a zlepšení mezilidských a pracovních vztahů zaměstnanců ve firmách

Příprava akce dle konkrétních přání zadavatele na základě poptávky